4 zaměstnanci PandaDoc byli zatčeni

Prosíme všechny o zveřejnění. Publikujte tuto stránku s hashtagem #SavePandaDoc.

Přátelé,

2. září, byla minská kancelář IT-společnosti PandaDoc prohledána. Při prohlídce kanceláře, bylo zadrženo více než 20 zaměstnanců, z nichž 7 bylo odvezeno k výslechu. U některých zaměstnanců byly prováděny i domovní prohlídky a zaměstnanci byli posléze taktéž zadrženi.

Během následujících dvou dnů, vyslechli pracovníci finančního úřadu (DFR) více než 100 pracovníků společnosti. Po celou tuto dobu nebylo advokátům zadržených umožněno setkat se se svými klienty čímž došlo k opakovanému ignorování zákonů a ústavy.

Dnes, 4. září, vyšlo najevo, že možnost trestního řízení podle paragrafu 4 článku 210 trestního zákoníku Běloruské republiky byla zrušena. Proti našim zaměstnancům bylo vzneseno obvinění z trestného činu zproněvěry s odůvodněním, že jako skupina osob zneužítím svého služebního postavení neoprávněně získali z veřejného rozpočtu finanční prostředky, čímž způsobili státu škodu ve výši zhruba 107 tisíc běloruských rublů. Zaměstnanci byli potrestáni odnětím svobody v trvání 2 měsíců nepodmíněně.

Prohlašujeme, že všechna výše uvedená obvinění jsou zcela nepravdivá a založena na fabulaci.

Činnost naší společnosti probíhala v souladu se zákony Běloruské republiky, což potvrzují opakované mezinárodní audity a kontroly.

Není žádným tajemstvím, že vláda Běloruské republiky praktikuje politickou šikanu proti svým oponentům. V tomto případě, se však úřady rozhodly vzít jako rukojmí 4 nevinné osoby, které v žádném případě nemají nic společného s iniciativou zakladatelů společnosti PandaDoc.

Tyto represe jsou prováděny za účelem utlačování s cílem zastavit iniciativu zakladatelů společnosti. Nutno podotknout, že v rámci této osobní iniciativy pomáhali zakladatelé společnosti propuštěným ozbrojencům («silovikům»), jejichž bývalí kolegové se stali obětí represí režimu. Cílem této iniciativy bylo zastavit násilí. Tato iniciativa nebyla v žádném případě spojena s činností IT-společnosti.

Nyní jsou zatčeni:

  • Julie Šardyko, účetní
  • Dmitrij Rabcevič, ředitel minské kanceláře
  • Viktor Kuvšinov, produktový ředitel
  • Vladislav Micholap, HR

Zákon už neexistuje. Vláda se ani nesnaží jednat podle zákona, jen falšuje řízení dle politických objednávek, které přicházejí «shora». Pokud si myslíte, že se vás to nedotýká, můžeme vás přesvědčit o opaku — dotýka se to naprosto všech!

Žádáme vás, abyste:

  1. nahrávali videa na naši podporu s tagem #SavePandaDoc.
  2. vyjadřovali svůj nesouhlas se vším bezprávím, co se děje v tisku, médiích a sociálních sítích s tagem #SavePandaDoc.
  3. rozšířili informaci mezi všechny novináře, které znáte. Náš kontakt pro případné dotazy — savepandadoc@gmail.com.

Potřebujeme maximální zveřejnění. Potřebujeme maximální solidaritu.

Toto se může týkat i Vás.

Pandy.